mihaliccikhizmetbinasi.jpg


 
 
MİHALIÇÇIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
       Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü T.C.Bakanlar Kurulunun 15 Ekim 1990 tarih ve 90 / 1040 sayılı kararnamesi ile kurulmuş olup 26 Kasım 1991 tarihinde hizmete girmiştir. Kuruluşunda Beşpınar, Çatacık, Kızıltepe ve Mihalıççık olmak üzere 4 adet Orman İşletme Şefliği ile faaliyete başlamıştır. 2014 yılında Yunusemre Orman İşletme Şefliği kurulmuş olup, 2019 yılı itibariyle Kartal, Karateke ve Sivrihisar Orman İşletme Şeflikleri kurularak Şeflik sayısı 8 olmuş, bunun yanında Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ile hizmet vermeye devam etmektedir.

       Çok geniş sahalar içinde hizmetlerinde bazı aksamalar bulunan Eskişehir ve Çatacık Orman İşletme Müdürlüklerinin bu hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi;Ayrıca söz konusu sahalarda prodüktif ve daha rantabl bir ormancılık hizmetinin verilmesi gayesi ile kurulan işletme merkezi Eskişehir ili Mihalıççık ilçesidir.
Doğusunda;Ankara Orman Bölge Müdürlüğü,Ankara Orman İşletme Müdürlüğü,Batısında;Çatacık ve Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü,Güneyinde;Konya Orman Bölge Müdürlüğü,Konya İşletme Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü,Kuzeyinde;Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Nallıhan ve Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü bulunan İşletme 39° 12' 18'' - 40° 04' 30'' Kuzey Enlemleri 31° 03' 25'' - 32° 00' 25'' Doğu Boylamlarında yer almaktadır.

       İşletmenin en yüksek yeri 1818 metre ile Kızıltepe,320 metre ile Sakarya nehri en alçak yeridir.En önemli nehirleri ise Sakarya ve Porsuktur.
İşletme sahasında yazları sıcak ve kurak,kışları soğuk ve yağışlı olan Karasal İklim hakimdir.Yıllık ortalama yağış 370 mm.civarındadır. Vejetasyon süresi 15 Nisan-Eylül sonudur.
      
       31.Madde - 35 Adet,32.Madde - 23 Adet olmak üzere toplam 58 köyü bulunan İşletme sahasındaki başlıca ağaç türleri Karaçam, Sarıçam, Meşe, Ardıç, Kızılçam ve Kavaktır.

       Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü Orta Anadolu steplerine geçiş zorunda yer almakta olup,orman step zorunda karakteristiğinde yer almaktadır.
Bu sebeple çevrenin başlıca rekreasyon kaynağı mevcut ormanlardır.Sarıçamın Türkiye deki en güney yayılış meşçerelerinin bulunduğu ÇATACIK mesire yeri çok ünlü olup,Geyik rezerv sahaları ve örnek orman yapısıyla en güzel doğal dinlenme alanlarımızdan biridir.

       Türk Tasavvuf felsefesinin büyük temsilcisi,büyük halk ozanı YUNUS EMRE' nin Külliyesi İşletme Müdürlüğü hudutlarında yer almakta olup,İşletme Müdürlüğünce tüm DÜNYA vatandaşlarına açık Yunus Emre Dünya Sevgi Yılı Ormanı Büyük Ozanımızın adına yakışır bir eser hüviyeti ile ebedileşmiştir.Yine Türk Düşünce hayatının renkli siması NASREDDİN HOCA' nın Doğum yeri olan Hortu köyü İşletme sınırları içindedir.

      Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar Kaplıcaları ile Mihalıççık ilçesi Yarıkçı Kaplıcaları sınırlarımızdaki şifa kaynaklarıdır.Sivrihisar ilçesi Ballıhisar Harabelerinde tarihi seyredebilirsiniz.Denizin Ormanla bütünleştiği,Balıkçılığın zevkleştiği,hatıralarınızı Gökçekaya ve Sarıyar Barajlarında tazeleyebilirsiniz.Yeşilin yudum yudum nefeslendiği anılarımızın doğal dengesi içinde geyiklerle arkadaşlığınızın satır satır Eğriova da, Kalburcu Gürleyik su başındaki kısacası ormanlarımızda nakşedebilirsiniz.

       Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 8 İşletme Şefi, 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 Sayman, 10 Bilgisayar işletmeni, 1 4-C Geçici Personel, 18 Orman Muhafaza Memuru, 25 Daimi işçi, 26 Geçici işçi olmak üzere toplam 92 personel bulunmaktadır.