Sivil Savunma Uzmanlığı Personelini görmek için tıklayınız!!
 
 
Sivil Savunma Uzmanlığının Görevleri

  1. Sivil Savunma planlarını hazırlamak ve güncellemek,
  2. Sivil Savunma servislerinin kuruluşlarını sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
  3. Afet ve acil durum hallerinde müdahaaleyi koordine etmek ve Bölge Müdürüne bildirmek,
  4. Hizmetler ile ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
  5. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  6. Seferberlik ve hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
  7. Kurumun Afet ve Acil yönetim merkezinin sekreterya hizmetlerini yapmak,
  8. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, 
  9. İlgili mevzuata göre Bölge Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek.