Orman Koruma Şube Müdürlüğünün Görevleri 

        

1) Orman böcek ve hastalıklarına karşı en uygun, etkili ve ekonomik mücadele metotlarını tespit etme 2) Çıkabilecek zararlı ve enfeksiyonlara karşı ormanlarda tarama etüt ve gözlem çalışmalarını, mücadele plan ve programlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.                                                     3) Orman ve ağaçlandırma sahalarında görülen salgın ve enfeksiyonlara karşı gerekli teknik ve biyolojik mücadele uygulamalarını yaptırmak ve yapılan çalışmaları kontrol etmek.
4) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.