Personel Şube Müdürlüğü görevleri
 
1) Atama yetkisi bölge müdürlüğüne ait personelin; atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yapmak.
2) İşveren ve işçi ilişkilerini yürütmek.
3) Bölge müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.