blg.jpg
ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; 1951 yılında "Eskişehir Orman Başmüdürlüğü" olarak kurulmuştur. Bölge Müdürlüğümüz; koordinasyon ve denetim işlerini; 9 adet ana hizmet birimi  ve  3 adet  yardımcı hizmet birimleri olmak üzere  12 adet şube müdürlüğü ile yürütmektedir. Bölge Müdürlüğünün ormancılık faaliyetler ise 4 adet Orman İşletme Müdürlüğü (Afyonkarahisar,  Eskişehir, Çatacık ve Mihalıççık), 1 adet Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürlüğü, 2 adet Orman Kadastro Başmühendisliği, 1 adet Başmühendislik (Eskişehir Etüt Proje Başmühendisliği), 2 adet fidanlık Müdürlüğü  (Eskişehir ve Afyonkarahisar) ile Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 37 adet orman işletme şefliği, 3 adet ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliği, 4 adet fidanlık şefliği, 2 adet Kadastro Mülkiyet şefliği ile yürütülmektedir.

 

Bölge Müdürlüğümüzün kuzeyinde; Bolu, Ankara ve Bursa, güneyinde Isparta ve Konya, doğusunda Ankara, batısında Kütahya ve Denizli Orman Bölge Müdürlükleri bulunmaktadır.

 

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; Eskişehir İli’nin tamamı ile  Afyonkarahisar İli'nin bir kısmını (Dinar, Başmakçı, Evciler ve Dazkırı İlçeleri hariç) kapsamaktadır. Coğrafi bölge olarak; İç Anadolu Bölgesinin İç Ege Kuşağı ile Marmara İklim Kuşağına sınırdaş olduğu bir bölgede kalmaktadır.

 

Mevcut Amenajman Planlarına göre; Bölge Müdürlüğü 2.581.211 hektar genel alana sahiptir. Genel alanın 629.907 hektarı orman (%24,4) kalan 1.951.304 hektarı orman dışı açıklık alandır. (%75,6), ormanlık alanın 321.005 hektarı normal kapalı (%51) kalan 308.902 hektarı boşluklu kapalı orman (%49) niteliğindedir.

 

Ormanlarımızın asli ağaç türleri; ibreli türler (Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Ardıç ve Sedir) ile  Meşe türlerinin oluşturduğu  bozuk meşe ormanlarından oluşur. Toplam servet 26.387.329 m3’ tür.

 

Ormanlık alan olarak her ne kadar miktar bakımından fazla değilse de; literatürlere geçen genetik olarak önemli Çatacık Ormanlarının bulunması, İç Anadolu step ekosistemi ile Marmara (Nemli Orman Ekosistemi) ve Ege ekosistemleri arasında geçiş zonunda yer alması kritik ve kırılgan geçiş ekosistemi oluşturmakta ve buralarda yapılacak ormancılık çalışmalarını çok önemli kılmaktadır.

Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz görev alanında 1950' li yıllarda Akşehir, Sultandağı ve Çay İlçelerinde görülen sel baskınlarını önlemek üzere yapılan erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları sonucunda görmeye değer plantasyonlar ve meşçereler olmuştur. Farklı iklim tiplerinin geçiş zonunda olması nedeniyle biyolojik çeşitlilik çok fazladır. Bölgemizde Yabani Fındık, Yabani Kiraz, Kestane, Porsuk, Kayın vb. odunsu türleri ile, bazı endemik otsu bitkiler de yayılış göstermektedir.